Odb. as. MgA. Vladimír Novák, Ph.D.

Vladimír Novák

Vědecký pracovník a odborný asistent na KALD DAMU, pedagog režie a divadelní antropologie v rámci studijní specializace Divadelní tvorba ve specifických skupinách. Je tvůrcem a garantem stejnojmenného projektu (dříve Divadlo jako socializační možnost), který je realizován od roku 2000 v Zahradě, poskytovateli sociálních služeb na Kladně. V roce 2003 založil uskupení Divadlo 4XPĚT, které se později přejmenovalo na Divadlo VZHŮRU NOHAMA. V současné době se ve své umělecké činnosti věnuje převážně integračním divadelním aktivitám s lidmi s mentální retardací.

MgA. Kateřina Šplíchalová Mocová, Ph.D.

Kateřina Šplíchalová Mocová

Pedagog dramaturgie v rámci specializace AMU Divadelní tvorba ve specifických skupinách, spoluzakladatelka Divadla VZHŮRU NOHAMA, které se věnuje integračním divadelním aktivitám. Od roku 2001 se systematicky věnuje práci s herci s mentální retardací, se kterými zkouší proces tvorby autorského představení s využitím materiálu a loutek.

MgA. Zuzana Nováková Hilská

Zuzana Nováková Hilská

V rámci studijní specializace Divadelní tvorba ve specifických skupinách působí jako pedagog scénografické tvorby. Působí také jako umělec na volné výtvarné noze a lektor výtvarných kurzů a výtvarně divadelních workshopů. Je kmenovým výtvarníkem Divadla VZHŮRU NOHAMA , které se zaměřuje na divadelní práci s lidmi s mentální postižením.

Zora Hubková

Zuzana Nováková Hilská

Spolupracuje se Specifickým divadlem jako produkční částečně externě, nicméně niterně s hlubokým zájmem. Organizačně zajišťuje fungování specializace se všemi konkrétními výstupy v podobě seminářů, realizací společných představení s herci specifických skupin a studentů specializace, konferencí, výstav, publikační činnosti a mediální podpory. Disponuje pedagogickými a produkčními zkušenostmi a silnou touhou stýkat se s lidmi, které jejich práce baví.