Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (9. ročník)

10. řijen, 2023

Symposium prezentuje a reflektuje výzkumnou práci a umělecké projekty profesionálních divadelníků ve specifických skupinách (s lidmi s různým mentálním postižením, s Downovým a Aspergerovým syndromem, s lidmi s bipolární poruchou, se seniory nebo také s Neslyšícími ad.).

31. října 2023 od 14 hodin, DAMU, Karlova 26, Praha 1.

S příspěvky vystoupí například: prof. Mgr. Miloslav Klíma (DAMU), prof. Mgr. Zoja Mikotové (JAMU), prof. PhDr. Veronika Broulíková (JAMU), doc. MgA. Vladimír Novák, Ph.D. (DAMU/Divadlo VZHŮRU NOHAMA), MgA. Jitka Vrbková, Ph.D. (JAMU/Divadlo Aldente), MgA. Tomsa Legierski, PhD. (Jiné jeviště/Divadlo Alfa), MgA. Jiřina Vacková (DAMU/Loutky bez hranic), BcA. Mgr. Irena Iškievová (OFF/FORMAT Brno) ad.

Pořádá Ústav pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách (Divadelní fakulta AMU v Praze) ve spolupráci s Divadlem VZHŮRU NOHAMA.

Fotogalerie