Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

10. řijen, 2020

V říjnu bylo realizováno tradiční symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách, kde byl projekt a jeho průběh (včetně vyzkoumaných výsledků) členy realizačního týmu prezentován (prof. Miloslav Klíma, MgA. Vladimír Novák, PhD., MgA. Kateřina Šplíchalová Mocová, Ph.D., MgA. Jan Čtvrtník, MgA. Zuzana Nováková Hilská). Symposium prezentovalo a reflektovalo výzkumnou práci a projekty profesionálních divadelníků v různých specifických skupinách (s lidmi s různým mentálním postižením, s Downovým a Aspergerovým syndromem, s lidmi s bipolární poruchou, se seniory nebo také s Neslyšícími atd.).

Symposium proběhlo v prostorách Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, 5. 10. 2020, zúčastnilo se ho vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a nařízení vlády pouze povolených 10 přednášejících.

Přednesené příspěvky:

Metodicko-etická východiska divadelní tvorby ve specifických skupinách – MgA. Vladimír Novák, Ph.D., MgA. Kateřina Šplíchalová Mocová, Ph.D. (DAMU, Divadlo VZHŮRU NOHAMA); Výzkum umělecké tvorby s lidmi s postižením – prof. Miloslav Klíma (DAMU); Herci s Downovým syndromem – MgA. Jitka Vrbková (JAMU, Divadlo Aldente); Terénní výzkum v Konikleci – MgA. Dora Bouzková, Ph.D. a MgA. Zuzana Nováková Hilská, Základní divadelní postupy při práci s dětmi – MgA. Jana Jurkasová (DAMU, Divadlo na cucky); Social Cirkus – Bc. Dan Kubík (ředitel Koniklece) a MgA. Barbora Adolfová (DAMU, Cirqueon); Zvuk a hudební tvorba ve specifických skupinách – MgA. Jan Čtvrtník (DAMU).

Symposium je jedním z významných výstupů projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifické integrační skupině podpořeného MKČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II, kód projektu DG18P02OVV046).

Fotogalerie