Hnízdo pro duši - výstava v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi

3. březen, 2020

Hnízdo pro duši – umělecká tvorba lidí s postižením

Vernisáž 5. března 2020 v 17 hodin

Výstava potrvá od 6. 3. do 1. 11. 2020

Kurátor výstavy a výtvarné řešení: Zuzana Novák Hilská

Grafické řešení: Marie Sieberová

 

Výstava Hnízdo pro duši dokumentuje výzkum umělecké tvorby ve specifických divadelních skupinách s lidmi se znevýhodněním v projektech Výzkumného pracoviště Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze, Divadla VZHŮRU NOHAMA, Jiného jeviště a Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící na JAMU v Brně. Snahou je podat ucelený obraz umělecké (divadelní) tvorby lidí se znevýhodněním. Přejeme si, aby tato expozice pomohla lidem s jinakostí k integraci do společnosti a veřejného života.

 

Hnízdo pro duši vychází z dvacetileté divadelní praxe, která integruje herce s mentálním postižením s herci profesionály na jednom jevišti. Zkoušením autorských inscenací v sociálních zařízeních vznikl rozsáhlý projekt s názvem Divadelní tvorba ve specifických skupinách. Je zaměřený na výzkum umělecké tvorby lidí s mentálním znevýhodněním v integrované skupině, na níž se podílí i profesionální umělci (pedagogové, studenti a absolventi Divadelní fakulty AMU v Praze). Podstatou umělecké tvorby a výzkumu ve specifické skupině je hledání možností kreativního vyjádření lidí s postižením a jejich následná adaptace a integrace do společnosti právě prostřednictvím umělecké tvorby. Snahou je napomáhat jejich seberealizaci a individuálnímu rozvoji. Lidé s různým znevýhodněním totiž touží hrát divadlo, chtějí být herci, autory, výtvarníky i režiséry. Ať už jsou to lidé – divadelníci - s retardací, s psychickým onemocněním či jinou jinakostí, přejí si stát na jevišti, sklidit potlesk a komunikovat s diváky.

 

Divadelní tvorba ve specifických skupinách je zaměřena na kreativní práci lidí s postižením, kteří procházejí procesem zkoušení divadelní inscenace, zejména skrze práci s loutkami, materiály či objekty. Stávají se spolutvůrci uměleckého díla. Divadelní tvorba ve specifických skupinách není zaměřena na terapii – ovlivňování lidské psychiky a vylepšování zdravotních obtíží.

 

Výstava je realizována v rámci projektu „Výzkum umělecké tvorby ve specifické integrační skupině (s lidmi se znevýhodněním)“, identifikační kód projektu DG18P02OVV046, řešitele MgA. Vladimíra Nováka, Ph.D., podpořeného z prostředků Ministerstva kultury České republiky v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Výstava vznikla ve spolupráci Akademie múzických umění v Praze a Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

 

Problematika divadelní tvorby ve specifických skupinách je nastíněna v kritickém katalogu s názvem Hnízdo pro duši – umělecká tvorba lidí s postižením, který byl k výstavě připraven. Studie jsou výzkumnými analýzami praktikujících umělců a odborníků, kteří se specializují na práci v oblasti tzv. specifického divadla. Obsahuje postupy i metody, shrnuje východiska, sumarizuje poznatky a nabízí tak široký antropologický kulturně-sociální pohled na problematiku umění lidí ve specifických skupinách.

 

Poděkování:

Poděkování za vstřícnou spolupráci na přípravě výstavy náleží Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi a vedení Divadelní fakulty AMU v Praze za možnost realizovat projekty v oblasti  divadelní tvorby ve specifických skupinách. Dále pak sociálním zařízením Zahrada, poskytovateli sociálních služeb na Kladně a Koniklec, poskytovateli sociálních služeb v Suchomastech. A Ministerstvu kultury České republiky za podporu projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifické integrační skupině (s lidmi se znevýhodněním).

 

Výzkumný tým projektu:

MgA. Vladimír Novák, Ph.D., prof. Miloslav Klíma, MgA. Kateřina Šplíchalová Mocová, Ph.D., MgA. Zuzana Nováková Hilská, prof. Zoja Mikotová, prof. PhDr. Veronika Broulíková, Mgr. Simona Chalupová, MgA. Jan Čtvrtník, MgA. Olga Ziębińska, Ing. Lucie Krůtová, MgA. Kateřina Zachová, BcA. Viktorie Drdová, BcA. Maryia Kamarova, MgA. Dora Bouzková, Ph.D., MgA. Tomáš Legierski

 

© Fotografie a videodokumenty – archiv Divadla VZHŮRU NOHAMA, Výzkumného pracoviště Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze, Jiného jeviště a Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Fotogalerie