PŘIHLÁSIT DO SEKCE PRO STUDENTY

LOGIN

Poslední články

Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (9. ročník)

31. řijen, 2023

Symposium prezentuje a reflektuje výzkumnou práci a umělecké projekty profesionálních divadelníků ve specifických skupinách (s lidmi s různým mentálním postižením, s Downovým a Aspergerovým syndromem, s lidmi s bipolární poruchou, se seniory nebo také s ... Číst více

14. rynholecký festiválek - divadelní integrační happening

17. červen, 2023

Divadlo VZHŮRU NOHAMA a Divadelní fakulta AMU v Praze ve spolupráci s kulturním výborem obce Rynholec pořádají 17. 6. 2023 od 13 hodin ČTRNÁCTÝ RYNHOLECKÝ FESTIVÁLEK – integrační divadelní happening. Letošní festiválek nabídne loutková představení pro děti i ... Číst více

Výzkumné workshopy 2022

7. prosinec, 2022

Výzkumné workshopy realizované v roce 2022 V rámci projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách byly v letošním roce realizovány dvě tematicky vymezené série výzkumných workshopů. Realizovány byly s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních ... Číst více

Hnízdo pro duši - výstava a kritický katalog

27. prosinec, 2020

Hnízdo pro duši – umělecká tvorba lidí s postižením Výstava Hnízdo pro duši dokumentovala výzkum umělecké tvorby ve specifických divadelních skupinách s lidmi se znevýhodněním v projektech Výzkumného pracoviště Katedry alternativního a ... Číst více

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (8. ročník) a Symposium umělecká tvorba ve specifických skupinách v kontextu současné kultury

8. listopad, 2022

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách prezentuje a reflektuje výzkumnou práci a umělecké projekty profesionálních divadelníků ve specifických skupinách (s lidmi s různým mentálním postižením, s Downovým a Aspergerovým syndromem, s lidmi ... Číst více

13. RYNHOLECKÝ FESTIVÁLEK – integrační divadelní happening

18. červen, 2022

Číst více

Výzkumné workshopy

5. prosinec, 2021

Výzkumné workshopy V rámci projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách byla v letošním roce realizována série výzkumných workshopů s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb na Kladně a z Koniklece, poskytovatele sociálních služeb v ... Číst více

Výzkumná symposia

28. listopad, 2021

V letošním roce jsme realizovali 2 výzkumná symposia vztahující se k tématu výzkumu ve specifických skupinách. I přes mnohé koronavirové překážky se nám podařilo všechny plánované výstupy realizovat a pokračovat tak v umělecké i výzkumné práci v této ... Číst více

Rynholecký festiválek a Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

1. řijen, 2021

Další ročník Symposia výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách a Rynholeckého festiválku - divadelního integračního happeningu se letos neuskuteční tradičně v červnu, ale termín přesouváme na pátek 1. října 2021. Vzhledem k předchozí nepříznivé situaci a ... Číst více

Dokument o naší práci pro pořad Klíč České televize

30. listopad, 2020

Česká televize natočila o naší práci dokument pro pořad Klíč.  Dokument mapuje mnohaletou uměleckou práci se specifickou skupinou s divadelníky ze Zahrady, poskytovatele sociálních služeb na Kladně. Premiéra 21. 10. ... Číst více

Odborná publikace Tětivou snů: metodicko-etické principy divadelní tvorby ve specifických skupinách

30. listopad, 2020

Nová odborná publikace zabývající uměleckou tvorbou ve specifických skupinách. Jedná se o výjimečný kompilát osmi autorů, kteří představují poznatky z praxe divadelní tvorby ve specifických skupinách, která integruje umělce s postižením s profesionálními ... Číst více

Workshopy v projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

10. listopad, 2020

V rámci projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (s lidmi s postižením) podpořeného Ministerstvem kultury ČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II, kód ... Číst více

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

6. řijen, 2020

V říjnu bylo realizováno tradiční symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách, kde byl projekt a jeho průběh (včetně vyzkoumaných výsledků) členy realizačního týmu prezentován (prof. Miloslav Klíma, MgA. Vladimír Novák, PhD., MgA. Kateřina Šplíchalová ... Číst více

Doprovodný program výstavy Hnízdo pro duši

6. září, 2020

Doprovodný program k výstavě Hnízdo pro duši v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Výstava potrvá do 1. 11. 2020.     Číst více

Hnízdo pro duši - výstava v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi

5. březen, 2020

Hnízdo pro duši – umělecká tvorba lidí s postižením Vernisáž 5. března 2020 v 17 hodin Výstava potrvá od 6. 3. do 1. 11. 2020 Kurátor výstavy a výtvarné řešení: Zuzana Novák Hilská Grafické řešení: Marie Sieberová   Výstava Hnízdo ... Číst více

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

7. řijen, 2019

Symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách bude reflektovat výzkumnou práci a projekty profesionálních divadelníků v různých specifických skupinách (s lidmi s mentálním postižením, s lidmi s downovým syndromem, se seniory, ... Číst více

Jedenáctý rynholecký festiválek – integrační divadelní happening

15. červen, 2019

RYNHOLECKÝ FESTIVÁLEK – integrační divadelní happening Každoročně probíhající festiválek, jehož první ročník se uskutečnil v roce 2009. V pestré nabídce vždy naleznete loutková představení (zejména studentů DAMU), pravidelné premiéry představení, ve ... Číst více

Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách

24. řijen, 2018

Výzkumné pracoviště KALD DAMU pořádá v rámci podpory NAKI II symposium Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách, které se koná 24. října 2018 od 10 do 15 hodin ve Studiu Řetízek na Divadelní fakultě AMU v Praze. Symposium bude reflektovat výzkumnou práci a ... Číst více

Desátý rynholecký festiválek – integrační divadelní happening

16. červen, 2018

Srdečně zveme na výroční Desátý rynholecký festiválek – integrační divadelní happening pro děti i dospělé, který se koná 16. 6. 2018 od 13 hodin v Rynholci (okres Rakovník) v areálu domu č. p. 57 na návsi vedle pošty. Info taktéž ... Číst více

Devátý rynholecký festiválek - integrační divadelní happening

17. červen, 2017

Srdečně zveme na Devátý rynholecký festiválek (integrační divadelní happening pro děti i dospělé), který se koná 17. 6. 2017 od 13 hodin v Rynholci (okres Rakovník) v areálu domu č. p. 57 na návsi vedle pošty.   Více info ... Číst více

Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině

17. červen, 2017

Na Devátém rynholeckém festiválku proběhne křest naší nové odborné publikace Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině zaměřené na divadelní aktivity s lidmi s postižením. Publikace zachycuje a analyzuje patnáctiletou praxi dramaturgyně Kateřiny ... Číst více

Osmý rynholecký festiválek - lehce výroční

18. červen, 2016

OSMÝ RYNHOLECKÝ FESTIVÁLEK integrační divadelní happening 18. 6. 2016 od 13 hodin Rynholecký festiválek nabízí pestrou nabídku alternativních aktivit pro děti i dospělé. Spatříte herce s mentálním postižením společně s jejich profesionálními kolegy, dále se ... Číst více

Odborný studijní materiál Specifické divadlo

17. prosinec, 2014

Již v prosinci vyjde odborný studijní materiál mapující projekty studentů a pedagogů realizovaných v rámci studijní specializace Divadelní tvorba ve specifických skupinách. Číst více

E-kniha Divadelní tvorba ve specifických skupinách

6. listopad, 2014

Vzhledem k velkému zájmu o tištěnou publikaci Divadelní tvorba ve specifické skupině, která již byla ale rozebrána, jsme se rozhodli vytvořit e-knihu. K dostání bude v Nakladatelství AMU a nebo je možné ji objednat na emailu specifickedivadlo@gmail.com. Číst více